PdfNest - komponowanie wydruków dokumentacji inżynierskiej

Program do inteligentnego, automatycznego komponowania
wielkoformatowych wydruków dokumentacji inżynierskiej

Panel konfiguracyjny

   Program powstał z myślą o usprawnieniu i automatyzacji drukowania dokumentacji inżynierskiej mając na uwadze różne źródła pochodzenia dokumentacji (przygotowanej w wersji PDF).

   Format PDF jest już standardem w procesie przekazywania dokumentacji, jednak zawartość dokumentów PDF, w tym swobodne traktowanie powierzchni arkusza (najczęściej spowodowane pośpiechem), powodują problemy na końcowym etapie przekazywania dokumentacji w formie drukowanej, papierowej. Bardzo często powierzchnia arkusza PDF jest za duża w stosunku do treści rysunku, a sama treść rysunków jest niejednakowo obrócona.

   Jedną z zalet tego programu jest fakt, że powstał w oparciu o doświadczenia zdobyte w trakcie drukowania i składania dokumentacji inżynierskiej, czy to w wersji czarno-białej (plotery laserowe), ale rownież w wersji kolorowej (najczęściej plotery atramentowe).

   Ideą programu jest wsadowe przetwarzanie serii plików wysłanych do wydruku tak, aby optymalnie wykorzystać dostępne nośniki papieru wielkoformatowego plotera, przy jednoczesnym usprawnieniu i zagwarantowaniu poprawności procesu składania wydrukowanej dokumentacji.

Podstawowe funkcje programu:

- Automatyczne obracanie rysunków do pionu
- Automatyczne odcięcie "białych" marginesów (pozostawiony tylko obszar zadruku)
- Automatyczne obracanie rysunków na podstawie wykrytej tabelki rysunkowej
- Automatyczne tworzenie arkusza wydruku z kilku wąskich rysunków (dwóch lub trzech) ułożonych obok siebie i obróconych tabelkami "w jedną stronę"
- Automatyczne dobieranie zestawu rysunków do złożenia obok siebie - z grupy wysłanych rysunków - na podstawie długości
- Ustawianie marginesów: dolnego i górnego poprzez modyfikowanie obszaru arkusza z dorysowaniem punktów na jego rogach
- Wykrywanie rysunków "małoformatowych" (A4,A3) z możliwością przekierowania ich na inne urządzenie

   W programie zastosowane zostały algorytmy analizowania treści rysunków łącznie z algorytmem wykrywania tabelki rysunkowej (w przypadku rysunków dokumentacji inżynierskiej).
   Program, analizując treść rysunku (w tym miejsce występowania tabelki), obraca rysunki do pionu tak, aby tabelki znajdowały się zawsze z tej samej strony arkusza wydruku (u góry lub dołu arkusza, zgodnie z założonymi parametrami).
   Wąskie rysunki (domyślnie zbliżone do 297 i 420 mm szerokości) program może ułożyć tak, by zmieściły się obok siebie na jednym szerokim arkuszu (z zadaną tolerancją długości takich rysunków). Program rozmieszcza takie rysunki symetrycznie na szerokim arkuszu wydruku, co przede wszystkim umożliwia poprawne docięcie składanej dokumentacji technicznej (ściśle zadany standardowy format szerokości składania), przyśpiesza czas drukowania oraz umożliwia bezproblemowe drukowanie długich (ponad 2 metry), wąskich rysunków, z którymi jest zazwyczaj kłopot w przypadku wydruku na wąskim papierze.

   W praktyce wygląda to tak, że użytkownicy lub operator kopiują różne pliki przeznaczone do wydruku (w formacie PDF) do katalogu, który jest monitorowany przez program PdfNest. Program analizuje treść rysunków i zgodnie z zadanymi ustawieniami tworzy arkusze do wydruku. Tak utworzone arkusze (pliki PDF) program umieszcza w swoim katalogu wyjściowym. Wiele systemów ploterowych (jeśli nie wszystkie) posiada mechanizmy monitorowania wejściowego katalogu z plikami do wydruku ("Hot-folder"). W tym przypadku tym katalogiem może być katalog wyjściowy programu.


Do pobrania


   Instrukcja i wersja demonstracyjna programu: pobierz (3 MB) (v. 1.0.0.3, 2012-10-01)


   Uwaga!
   Program jest domyślnie skonfigurowany do pracy w katalogu "C:\Print\" dlatego w celu przetestowania działania programu zaleca się wypakować zawartość archiwum ZIP (folder "Print") na dysk "C:\". Po rozpakowaniu plik programu (PdfNest.exe) wraz ze strukturą katalogów powinien znajdować się w katalogu "C:\Print".

   Krótka instrukcja obsługi

   Uruchamiamy program PdfNest.exe. Panel konfiguracyjny programu dostępny jest po naciśnięciu ikony, która pojawi się w górnym prawym oknie ekranu.
Do katalogu "C:\Print\AUTO\" kopiujemy kilkanaście\kilkadziesiąt plików PDF. Po krótkim czasie w katalogu "C:\Print\PDF_OUT\" pojawi się wynik działania aplikacji.

 

   Uwagi, zapytania należy kierować na adres: droga@rozwenc.pl
Usługi Informatyczne i Projektowe, Bogdan Rozwenc www.rozwenc.pl