DROGA - SYSTEM PROGRAMÓW DO PROJEKTOWANIA DRÓG

  Opis Data aktualizacji
Nowy program PDF-nesting

Program do inteligentnego, automatycznego komponowania wielkoformatowych wydruków i wydzielania wydruków o formacie A3 i A4

09-10-2012

System DROGA, jego segmenty, krótkie opisy i ceny

Trudno porównywać System DROGA z innymi dużymi systemami, ale z rzeczy które ma on nie gorsze niż w kombajnach są np.: rozbudowany NMT, ale i TACHIMETR, projektowanie tras metodą elementów i ich sposobu umieszczania (stale, obrotowe, buforowe), nie tylko przekroje typowe, ale rozbudowany sposób dowiązywania punktów przekrojów do tzw. krawędzi. Krawędzie mogą być powiązane z dowolnymi trasami, niweletami, liniami łamanymi z DXFa, zmianami spadków (z automatycznym generatorem wiążącym spadki z elementami trasy w planie i z rampami). Bardzo rozbudowany moduł przebudowy i modernizacji (dalej doskonalony i uzupełniany o nowe funkcje (przez wielu użytkowników uważany jest za najlepszy, a jednocześnie najprostszy na rynku), ostatnio dostępny moduł do analizy widoczności bardzo rozszerzył możliwości pakietu programów. System nie jest też uzależniony od konkretnego edytora graficznego! Mimo ciągłej rozbudowy jest ciągle prosty w użyciu. A wady? ciągle brak wielu typów nawierzchni i wielowastwowości nawierzchni (tylko częściowa w przebudowie) i schodkowania, ale pracujemy i nad tym.

26-11-2009

Strona z skompresowanymi plikami pokazowej wersji systemu DROGA

Wersja pokazowa systemu DROGA z modułem WIDOCZNOŚĆ do analizy widoczności na trasie przejazdu z uwzględnieniem, powierzchni projektowanych i istniejących, z możliwością generowania obiektów takich jak bariery, ekrany, podpory, tablice drogowe. W wyniku obliczeń otrzymuje się tablicę i wykres widoczności w poszczególnych pikietażach.

03-11-2011

Aktualne segmenty Systemu DROGA2012

Uwaga użytkownicy programów systemu DROGA2012, tu można pobrać uaktualnienia programów

10-02-2015

Aktualne segmenty Systemu DROGA2009

Uwaga użytkownicy programów systemu DROGA2009, tu można pobrać uaktualnienia programów

27-10-2011

Aktualne segmenty Systemu DROGA2008

Uwaga użytkownicy programów systemu DROGA2008, można (a nawet trzeba) pobrać uaktualnienia programów

30-10-2009

Aktualne segmenty Systemu DROGA2006/2007

Uwaga użytkownicy programów systemu DROGA2006/2007, można (a nawet trzeba) pobrać uaktualnienia programów

03-03-2009

Aktualne segmenty systemu DROGA2003/2005

Uwaga użytkownicy programów systemu DROGA 2003, można (a nawet trzeba) pobrać uaktualnienia programów

11-02-2008

Skompresowany plik z dodatkowymi programami dla systemu DROGA

Można pobrać dodatkowe programy pozwalające np. przepikietować poprzeczki (terenu lub wynikowe z robót ziemnych), dane krawędzi (zmiana pikietaży, symbolu trasy), niweletę, zamienić niweletę rowu na zwykłą i odwrotnie, zamienić krawędź na niweletę, wyliczyć pikietaż przejścia na rampie, nachylenie w wybranym pikietażu. W poprzeczkach terenu zmienić rzędne o określoną, stałą wartość

04-03-2011

Skompresowany plik z programem i opisem do instalacji kluczy HASP na dowolnym systemie WINDOWS

Program do instalowania drajwerów dla kluczy HASP (zabezpieczających programy systemu DROGA)
Po ściągnięciu pliku HASP4_driver_setup.zip, proszę jego zawartość rozpakować do dowolnego katalogu roboczego i uruchomić program hdd32.exe. Program zainstaluje nowe drajwery dla kluczy hasp. Niestety wersje 64bits nie są obsługiwane i jak wynika z wyjaśnień producenta nie będą!?, dlatego nowa wersja 2012 może być inaczej zabezpieczona i uniezależniona od kluczy HASP.

09-10-2012

Odnośnik na stronę Microsoftu do pobrania programu Windows Help dla Windows Vista
Odnośnik na stronę Microsoftu do pobrania programu Windows Help dla Windows7

Jeśli masz system Windows Vista lub Windows7 i nie możesz czytać plików pomocy, to pobierz i zainstaluj program ze strony Microsoftu

23-12-2011

Dodatkowe informacje

Testowe albumy zdjęć nie związane z programami Testowa strona ze zdjęciami

20-08-2008

 

Bogdan Rozwenc, DROGA - SYSTEM PROGRAMÓW DO PROJEKTOWANIA DRÓG